Derde graad

Kunsten – opleiding – vorming

In onze school worden vanaf de tweede graad de studierichtingen gegroepeerd binnen drie polen: kunsten – opleiding – vorming. Deze drie polen zijn gelijkwaardig, leiden alle tot een diploma secundair onderwijs en verder studeren behoort steeds tot de mogelijkheden. Het onderscheid in polen, en daarbinnen de opsplitsing in studierichtingen, laat ons toe onderwijs aan te bieden dat tegemoet komt aan de interesses van de leerling en op maat van de leerling wordt aangeboden.

De drie polen worden gekenmerkt door een verschillende verhouding tussen de kunstvakken en theoretische vakken en in de benadering van de aangeboden leerstof en opdrachten. Jonge mensen opleiden tot kritische, zelfstandige volwassenen die een eigen beeldtaal kunnen hanteren is een belangrijke doelstelling van ons secundair onderwijs die in elke pool wordt bereikt.

In de kunsten is het aandeel van theoretische vakken en kunstvakken ongeveer gelijk. De abstracte én de praktische intelligentie worden aangesproken.

In de opleiding is er een overwicht aan kunstvakken. Vanuit een concrete invulling van de opdrachten wordt de creativiteit aangesproken. De leerling wordt gestimuleerd om zijn leef- en denkwereld open te trekken en zo zijn handelen binnen een ruimer theoretisch kader te plaatsen.

In de vorming is het aandeel van de theoretische vakken groter dan dat van de kunstvakken. Het abstract-creatief proces is belangrijker dan het eindproduct.

Studierichtingen:

Vrije Beeldende Kunst

Toegepaste Beeldende Kunst

Architecturale en Binnenhuiskunst

Artistieke opleiding

Beeldende vorming

Architecturale vorming

Audiovisuele vorming