Architectuur en Interieur

Architectuur en Interieur is een artistieke en theoretische studierichting binnen de dubbele finaliteit (D/A). Deze studierichting biedt een evenwicht tussen ateliermomenten rond architectuur en interieur, algemene theoretische vakken en kunst- en cultuur beschouwende vakken. 

Doelgroep 
Deze richting is voor jou als je gefascineerd bent door de wereld van de toegepaste ruimtelijke kunsten, zoals design, architectuur en scenografie, waar je gebruiksvormen en -ruimten voor verschillende doeleinden ontdekt en bedenkt. Naast het aanspreken van je intellectuele vermogens, moedigen we ook je creatieve mogelijkheden aan. Creativiteit is immers van onschatbare waarde in de snel evoluerende maatschappelijke context en staat centraal in deze opleiding waar een kritische geest en onafhankelijkheid voorop staan. Als toekomstige vormgever maak je kennis met de uitgebreide wereld van de toegepaste ruimtelijke kunsten, waaronder design, architectuur, interieur, scenografie en meer. 

Leertraject atelier 
Vier ateliermomenten vormen de basis van het specifiek gedeelte van deze richtring. Deze momenten richten zich op het praktisch onderzoeken en ontwikkelen van artistieke vaardigheden die je goed van pas zullen komen als je later verder gaat studeren in het hoger onderwijs. Ontwerpen en ruimtelijk denken staan centraal in het actieveld, aangevuld met drie ateliers waarin leerkrachten van verschillende vakgebieden, zoals wiskunde-wetenschappen en taal, je via co-teaching ondersteunen. 

Tijdens de ateliermomenten zal je je verdiepen in de volgende aspecten: 

Ontwerpen: hierbij leer je driedimensionale concepten bedenken, onderzoeken en uitvoeren. Je verbeeldingskracht, vormtaal, kleurgevoel en ritme worden hierbij aangescherpt. 

Kunst en cultuur: je bestudeert en bevraagt belangrijke ruimtelijke creaties uit het heden en verleden, wat een verrijkende ervaring is voor je eigen ontwerp in het ontwerpatelier. 

Wetenschap en techniek: je krijgt niet alleen initiatie in de technologische en constructieve wereld, maar je ontwikkelt ook je technische creativiteit. Zo leer je materialen, technieken en principes van constructies kennen. 

Waarneming en voorstelling: als ontwerper is het belangrijk om te communiceren via schetsen, perspectieven, plantekeningen, schaalmodellen, zowel manueel als digitaal. De ruimtelijke verkenningen gebeuren via waarnemings- en verbeeldingstekenen, fotografie en het realiseren van ruimtelijke modellen. 

Om jouw expressieve vermogen te vergroten en tot architecturaal-beeldend werk te komen, is communiceren via schetsen en tekeningen een basisvaardigheid. Het schetsboek fungeert daarbij als procesmatig werkinstrument en staat centraal in alle ateliers. Het is als het ware een “dagboek” waarin je jouw werkproces aanvult met opzoekingswerk, inspiratiebronnen en artistiek-architecturale ideeën. Het schetsboek is niet alleen belangrijk als communicatiemiddel, maar weerspiegelt ook de evolutie tijdens jouw leertraject. 

Ook verwerk je de indrukken het documentatiemateriaal n.a.v. uitstappen en tentoonstellings-bezoeken in je schetsboek. Zo leer je conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden en ruimtes kijken en deze analyseren.  

Huiswerk 
Naast de atelieruren op school zijn er ook thuisopdrachten die hierop aansluiten. Deze opdrachten bestaan uit zowel verwerking als voorbereiding. We raden je aan om thuis verder te (onder)zoeken, te experimenteren en ideeën te verkennen. We gaan ervan uit dat je hiervoor wekelijks voldoende uren inplant, afhankelijk van je voortgang. Deze opdrachten komen bovenop het studiewerk voor andere vakken. 

Evaluatie 
Een actieve betrokkenheid bij het creatieve proces, zowel van jezelf als van anderen, en het vermogen om te communiceren naar het publiek zijn van essentieel belang. Tijdens de verschillende stadia van de projecten en aan het einde van een opdracht of trimester vinden evaluatiemomenten plaats, zowel individueel als via groepsbesprekingen. Tijdens deze momenten krijg je directe feedback gericht op zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling. Gedurende het schooljaar zijn er ook jury’s gepland, waarbij de atelierleerkrachten het leerproces en het werk van de voorgaande periode samen evalueren. De resultaten van deze evaluaties worden opgenomen in de rapporten. 

LESSENTABEL 5 AI
Architectuur en Interieur

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
1uNatuurwetenschappen
1uFysica
2uEngels
2uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
3uNederlands
2uWiskunde
1uKunstbeschouwing
1uAudio en Media
4uKunst en Cultuur
4uOntwerp
4uTechnologie
4uVoorstelling
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
geïntegreerdFinancieel Economische Vorming
36u 

LESSENTABEL 6 AI
Architectuur en Interieur

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
1uNatuurwetenschappen
2uEngels
2uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
3uNederlands
2uWiskunde
2uKunstbeschouwing
1uAudio en Media
1uKunststromingen
4uKunst en Cultuur
4uOntwerp
4uTechnologie
4uVoorstelling
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
geïntegreerdFinancieel Economische Vorming
36u