Inschrijven

Inschrijvingen 2022-2023

 • 1 juni 2022  van 13u tot 16u
 • 13 juni van 16u45 tot 19u
 • 25 juni 2022  van 15u tot 17u 
 • 5 juli 2022 van 11u tot 16u 
 • 27 augustus van 11u tot 16u  
 • 29 augustus 2022 van 16u30 tot 19u30 

Voorzie steeds de nodige documenten voor de eventuele inschrijving; identiteitskaart, rapport, eindbeoordeling, adviezen, attesten… maar ook voorbeelden van beeldend werk voor het adviesgesprek.

Inschrijven voor 1A

Inschrijvingen voor 1A starten vanaf 7 maart 2022 9u via de website inschrijveninbrusssel.be. Er is voorrang voor broers/zussen die reeds in de school ingeschreven staan tussen 10 en 21 januari (mail hiervoor naar info@sintlukas.brussels).  
Alleen via deze website kan uw kind ingeschreven worden in het 1ste middelbaar in onze school. 

Inschrijven voor 2,3,4,5,6

Vanaf 1 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen. Iedereen kan dan inschrijven, zolang er vrije plaatsen zijn.

Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Met dit weigeringsdocument komt de kandidaat inschrijver op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

OPGELET: een inschrijving is pas definitief nadat zowel de inschrijvingspapieren  ingevuld en ondertekend werden én wij de attesten van de vorige school hebben ontvangen. Tot dan geldt de inschrijving als een Vraag tot Inschrijving.

*Aangezien Sint-Lukas het percentage leerlingen met minstens 1 Nederlandstalige leerling reeds heeft bereikt met onze huidige leerlingen, geldt de voorrangsregel niet meer voor nieuwe inschrijvers met Nederlandstalige ouders*. Daarom starten de vrije inschrijvingen vanaf 1juni

Infomomenten

Er is een digitaal infomoment voor 1A voorzien op 22 februari 2022 om 19u. U kan zich  via deze link aanmelden voor dit infomoment: aanmelden digitaal infomoment

Er is een infomoment op school voor alle andere jaren voorzien op 28 april 2022 om 19u. 

Eindejaarstentoonstelling 25 en 26 juni 2022

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meer info over onze school kan u vinden via onze eindejaarstentoonstelling, digitaal vertaald via volgende link; binnenskamers.sintlukas.brussels

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?
=> U bezorgt de school 2 soorten documenten:

1. een document over de relatie tussen ouder en de leerling
=> Attest gezinssamenstelling (te verkrijgen via de gemeente)

2. Een document over de kennis van het Nederlands;

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)