Inschrijven

Inschrijvingen 2021-2022

Wettelijke info over inschrijvingen en de inschrijvingsdata kan u terugvinden op www.inschrijvininbrussel.be.
Wij schrijven niet in via deze website maar via onze school zelf.

Inschrijven in onze school is nog mogelijk tot 15 januari, hoewel enkele richtingen reeds volzet zijn. In de kerstvakantie hebben wij een inschrijfmoment voorzien op 6 januari tussen 14 en 17u. Gezien de geldende coronamaatregelen zal dit inschrijfmoment digitaal, via zoom, doorgaan. U kan zich aanmelden voor dit inschrijfmoment via volgend formulier: formulier digitaal inschrijfmoment 

Gezien de onderwijshervormingen worden alle richtingen in het 3de middelbaar herzien en hervormt. De vernieuwde richtingen kan terugvinden bij “studieaanbod”

Inschrijvingen 2022-2023

Inschrijvingen voor 1A starten vanaf 7 maart 9u via de website inschrijveninbrusssel.be. Er is voorrang voor broers/zussen die reeds in de school ingeschreven staan tussen 10 en 21 januari via diezelfde weg. Alleen via deze website kan uw kind ingeschreven worden in het 1ste middelbaar in onze school. 

Inschrijvingen voor alle andere jaren (dus uitgezonderd 1A) starten vanaf 16 mei, met voorrang voor Nederlandstalige ouders*. Meer info over onze inschrijfprocedure volgt in het voorjaar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meer info over onze school kan u vinden via onze eindejaarstentoonstelling, digitaal vertaald via volgende link; binnenskamers.sintlukas.brussels

OPGELET: de inschrijving is pas definitief nadat zowel de inschrijvingspapieren werden ingevuld + ondertekend en wij de attesten van de vorige school hebben ontvangen. Tot dan geldt de inschrijving als een aanmelding!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?
=> U bezorgt de school 2 soorten documenten:

1. een document over de relatie tussen ouder en de leerling
=> Attest gezinssamenstelling (te verkrijgen via de gemeente)

2. Een document over de kennis van het Nederlands;

  • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
    • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
    • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
  • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
  • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)