Inschrijven

Inschrijvingen 2021-2022

Wettelijke info over inschrijvingen en de inschrijvingsdata kan u terugvinden op www.inschrijvininbrussel.be.
Wij schrijven niet in via deze website maar via onze school zelf.
Inschrijven voor volgend schooljaar is wettelijk pas mogelijk vanaf 10 mei (vanaf 7 mei voor de richting 1A). Voor inschrijvingen in het 2de tot en met 6de middelbaar is er voorrang voor leerlingen met minstens 1 Nederlandstalige ouder* in de periode van 10 mei tot en met 26 mei.  
Gezien de onderwijshervormingen worden alle richtingen in het 3de middelbaar herzien en hervormt. De vernieuwde richtingen kan terugvinden bij “studieaanbod”

Onze inschrijfprocedure zal als volgt verlopen; 
Vanaf de startdatum van inschrijvingen (1A 7 mei, alle andere jaren 10 mei) zal hier een google form geplaatst worden: LINK

Via deze google form kan u zich aanmelden voor een inschrijf-afspraak. Via de form verzamelen wij de volgorde van inschrijvingen, indien er sprake is van een wachtlijst volgen wij deze volgorde. Binnen de 2 werkdagen zal u een link gemaild worden om een afspraak vast te leggen in een soort van doodle. U kiest een afspraak en krijgt automatisch een bevestiging. Op de digitale afspraak neemt u het laatste rapport, alsook werk mee van de leerling (bv tekeningen, schilderwerk, foto’s, filmpjes,…). Hiermee wordt getoetst of de gekozen richting de beste aansluiting is voor deze leerling of de interesse en motivatie misschien beter bij een andere richting past. Daarna worden de inschrijfpapieren ingevuld. Er zal gevraagd worden het verworven attest, de identiteitskaart en het rapport van juni binnen te brengen op ons secretariaat op een nader te bepalen datum in augustus. 

Opgelet: vanaf 7 juli is de school gesloten, indien u deze dag of later uw kind aanmeldt zal u pas antwoord krijgen vanaf dat de school terug open is, dat is op 26 augustus. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meer info over onze school kan u vinden via onze eindejaarstentoonstelling, digitaal vertaald via volgende link; binnenskamers.sintlukas.brussels

OPGELET: de inschrijving is pas definitief nadat zowel de inschrijvingspapieren werden ingevuld + ondertekend en wij de attesten van de vorige school hebben ontvangen. Tot dan geldt de inschrijving als een aanmelding!