Tweede graad

2e graad 1ste jaar (vanaf schooljaar 2021-2022)

Vorming (doorstudeerfinaliteit) – Kunsten (doorstudeer/afstudeer finaliteit) .

In onze school staat de studie naar het beeld centraal: het bestuderen, onderzoeken, documenteren, experimenteren en toepassen van diverse beeldende aspecten zoals lijn, kleur, compositie, ritme e.d. Naast het vergaren van kennis en inzicht wordt er bewust beroep gedaan op het ontwikkelen van de intuïtie en de verbeelding. De algemene werking van de school stuurt zoveel mogelijk aan op een zelfstandig denken en handelen bij het ontwikkelen van een eigen visie en beeldtaal.
Door de modernisering van het kunstsecundair onderwijs, ziet ons studieaanbod er als volgt uit:

In onze school worden vanaf het eerste jaar van de tweede graad, de studierichtingen gegroepeerd binnen twee polen: kunsten – vorming. Deze twee polen zijn gelijkwaardig, leiden allebei tot een diploma secundair onderwijs en verder studeren behoort steeds tot de mogelijkheden. Het onderscheid in polen, en daarbinnen de opsplitsing in studierichtingen, laat ons toe onderwijs aan te bieden dat tegemoet komt aan de interesses van de leerling en dat op maat van de leerling wordt aangeboden.
De twee polen worden gekenmerkt door een verschillende verhouding tussen de kunstvakken en theoretische vakken en in de benadering van de aangeboden leerstof en opdrachten. Jonge mensen opleiden tot kritische, zelfstandige volwassenen die een eigen beeldtaal kunnen hanteren is een belangrijke doelstelling van ons secundair onderwijs die in elke pool wordt bereikt.

In de kunsten is het aandeel van theoretische vakken en kunstvakken ongeveer gelijk. De abstracte én de praktische intelligentie wordt aangesproken.

In de vorming is het aandeel van de theoretische vakken groter dan dat van de kunstvakken. Het abstract-creatief proces is belangrijker dan het eindproduct.

Studierichtingen 2e graad (vanaf schooljaar 2021-2022):

Beeldende kunstrichtingen in de dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsgerichte finaliteit).
Een kunstenrichting vereist een artistieke en theoretische motivatie. Naast een uitdagend pakket kunstvakken krijg je ook een uitgebreid aanbod aan taal- en wetenschapsvakken.

Architecturale (Beeldende) Kunsten
Beeldende Audiovisuele Kunsten

Beeldende Vormingsrichtingen in de doorstroomfinaliteit.
Een vormingsrichting vereist een artistieke en theoretische motivatie. Naast een uitdagend pakket wiskunde krijg je ook een uitgebreid aanbod aan taal- en wetenschapsvakken.

Architecturale Beeldende Vorming
Beeldende Audiovisuele Vorming

2e graad 2e jaar (laatste schooljaar 2021-2022)

Kunsten opleiding vorming

In onze school worden vanaf de tweede graad de studierichtingen gegroepeerd binnen drie polen: kunsten – opleiding – vorming. Deze drie polen zijn gelijkwaardig, leiden alle tot een diploma secundair onderwijs en verder studeren behoort steeds tot de mogelijkheden. Het onderscheid in polen, en daarbinnen de opsplitsing in studierichtingen, laat ons toe onderwijs aan te bieden dat tegemoet komt aan de interesses van de leerling en op maat van de leerling wordt aangeboden.

De drie polen worden gekenmerkt door een verschillende verhouding tussen de kunstvakken en theoretische vakken en in de benadering van de aangeboden leerstof en opdrachten. Jonge mensen opleiden tot kritische, zelfstandige volwassenen die een eigen beeldtaal kunnen hanteren is een belangrijke doelstelling van ons secundair onderwijs die in elke pool wordt bereikt.

In de kunsten is het aandeel van theoretische vakken en kunstvakken ongeveer gelijk. De abstracte én de praktische intelligentie worden aangesproken.

In de opleiding is er een overwicht aan kunstvakken. Vanuit een concrete invulling van de opdrachten wordt de creativiteit aangesproken. De leerling wordt gestimuleerd om zijn leef- en denkwereld open te trekken en zo zijn handelen binnen een ruimer theoretisch kader te plaatsen.

In de vorming is het aandeel van de theoretische vakken groter dan dat van de kunstvakken. Het abstract-creatief proces is belangrijker dan het eindproduct.

Studierichtingen (laatste schooljaar 2021-2022):

Beeldende & Architecturale Kunsten

Artistieke Opleiding

Audiovisuele Vorming

Beeldende & Architecturale Vorming