Schoolraad

Leden:

voor het personeel: Wouter Verbaet en Christa Moerenhoudt
voor de ouders:
voor directie en inrichtende macht: Lizzie Van Casteren
voor de leerlingen: afgevaardigden van de leerlingenraad
voor de lokale gemeenschap: ? en  ?

Verslagen schoolraad schooljaar 2018-2019:
Verslag schoolraad 7 november 2019

Verslagen schoolraad schooljaar 2015-2016:

20150921_SR voorlopig verslag

Verslagen schoolraad schooljaar 2014-2015:

20150607_SR verslag
20150518_SR verslag

20150316_SR verslag

20150202_SR verslag

20141124_SR verslag
20140922_SR verslag

Verslagen schoolraad schooljaar 2013-2014:

20130923_SR verslag
20140203_SR verslag
20140321_SR verslag
20140526_SR verslag
20140620_SR verslag