SCHOOLRAAD

Sint-Lukas Kunsthumaniora

Groenstraat 156

1030 Brussel

Verslag van de vergadering van maandag 22 september 2014.

Schooljaar 2013-2014

 

1.     Aanwezig

Aanwezig:

Mevr. HUVAERE DaniĎlla en Mevr. NUYTTEN Nele voor het personeel

Mevr. VAN DEN BEGIN Ann en Mevr. VAN DOREN Inge voor de ouders

Dhr. BAUWENS Kris voor directie en inrichtende macht

Dhr. Samuel BRASSELLE voor de leerlingen

Mevr. VAN DE VYVERE Ann en VAN MALDEREN Caroline voor de lokale gemeenschap

 

Verontschuldigd:

Dhr. Alper AKSOY en Dhr. Jean ARENTS voor de leerlingen

 

2.     Agenda van de vergadering

 

1.     Goedkeuring verslagen

2.     Organisatie van het schooljaar 2014-2015

3.     Verhuis en bouwdossier

4.     Rijbewijs op school

5.     Projecten

6.     Stand van zaken buurtwerking

7.     Vastleggen vergaderdata

8.     Varia

3.     Goedkeuring verslag

De verslagen van 26 mei en 20 juni 2014 worden goedgekeurd

 

4.     Verhuis en bouwdossier

4, 5 en 6 zijn verhuisd voor de ateliers naar Anderlecht. De theorie vakken gaan nog door in Schaarbeek.

De lagere jaren zitten nog volledig in Schaarbeek.

 

Jan De Cock en de buurt zijn nog niet gewoon om een school over de vloer te hebben. Momenteel zijn er nooit meer dan 80 leerlingen ter plaatse maar voor onze nieuwe buren voelt dit aan als een massa. Er passeert nu heel veel volk en dat is toch een ander gevoel dan een groep van 5 mensen. Sommigen buren ervaren de school als overlast. We proberen om respectvol met de omgeving om te gaan.

 

Het over en weer verhuizen tijdens de middagpauze is niet zo evident, je bent snel een half uur onderweg.

 

Samuel merkt op dat het momenteel erg druk is in het atelier. Soms mag er niets gezegd worden van leraars van andere klasgroepen of je hoort de uitleg van andere leraars.

 

In het nieuwe uurrooster probeert de directeur meer rekening te houden met de spreiding van de ateliers.

 

Als de theorie zal verhuizen naar Anderlecht, zal het ook daar nog krap zijn op gebied van ruimte. Vandaar dat 1,2 en 3 dit schooljaar nog in Schaarbeek blijft.

 

Sommige klassen zullen nog steeds les hebben op woensdagnamiddag en krijgen dan donderdag- of vrijdagnamiddag hun vrije dag.

 

De bouwaanvraag is goedgekeurd, de procedure van de openbare aanbesteding is lopend, 9 oktober worden de enveloppen geopend. Op 9 januari zou de aannemer moeten kunnen beginnen. Op drie schooljaren moet de bouw afgewerkt zijn.

 

5.     Organisatie schooljaar 2014 - 2015

We hebben goed ingeschreven. Momenteel hebben we 301 leerlingen (vorig schooljaar 275 op dit moment).

 

We hebben een groot eerste jaar (21 leerlingen).

4BAK bevat 30 leerlingen (zijn voor theorie en atelier gesplitst)

5 vorming bestaat uit 31 leerlingen, en worden bijgevolg gesplitst in 5AVV enerzijds en 5AV/5BV anderzijds. Hierdoor moeten 5ABK en 5TBK worden samen gezet en wordt dit een klas van 24 leerlingen.

 

6.     Rijbewijs op school

Dit project is opgestart, maar er is onzekerheid bij de leerlingen omdat niet iedereen op hetzelfde moment vrij heeft. Vandaar dat sommige leerlingen zich nog niet durfden aan te melden.

De directeur laat weten dat de leerlingen zich hier geen zorgen om moeten maken. Wellicht zullen de lessen op twee afzonderlijke dagen plaats vinden.

 

7.     Projecten

We hebben subsidie gekregen voor een VIRUS-project.

Leerlingen van de 3e graad bereiden zich voor op de kunstendag (ergens in maart)

Projectdagen worden dit schooljaar misschien georganiseerd.

Jan De Cock is ook nog bezig met het B_A_I na 15 november komt hiervan een tentoonstelling en het is de bedoeling dat daar ook werk van onze leerlingen te zien zal zijn.

 

8.     Stand van zaken buurtwerking

Buurtwerking Brabantwijk:

-        wijkwandeling worden opnieuw opgepikt (kan aangevraagd worden bij Ann)

-        Common ground (i.p.v. action classes): bedoeling is om met kleine projecten de publieke ruimte aantrekkelijk te maken.

-        Boekenbende aan huis

-        3 grote projecten
* waaronder legaal een grote publieke ruimte in te nemen om allerhande diensten, talenten, verhalen, … te ruilen. De ruimte moet echt in deze buurt zitten
* QueenGreen project (meubels in het park) loopt nog steeds en wordt in maart ingehuldigd.
* brood

-        nieuwe ideeĎn en projecten zijn nog steeds welkom

-        Caroline (Samenlevingsopbouw Brussel) vermeld dat zij ook meer willen werken rond “wonen”. Deze buurt bevat veel ongezonde woningen of te dure woningen. Ze bekijken momenteel wat er nodig en mogelijk is.

 

9.     Varia

Volgende week is er een info-ouderavond

Op dinsdag 30 november voor 1,2 en 3 in Schaarbeek

Op donderdag 2 oktober voor 3,4 en 5 in Anderlecht

 

Schoolreglement: afspraken met het CLB (worden op de volgende vergadering overlopen)

 

Communicatie: verslagen worden op de website geplaatst.

Foto’s maken van de leden zodat leerlingen en collega’s weten wie ze mogen aanspreken i.v.m. de schoolraad.

 

Samenwerking met Saint-Luc wordt voorgelegd aan de nieuwe pedagogische stuurgroep.

 

10.  Volgende vergaderingen

Volgende vergaderingen:

Maandag 24 november om 12u30 in Anderlecht

Maandag 2 februari om 12u30

Maandag 18 mei om 12u30

 

de leden worden tijdig uitgenodigd

 

 

 

HUVAERE DaniĎlla                                       NUYTTEN Nele

Voorzitster,                                                    Secretaris,

 

 

 

 

 

 

SR. verslag Nele Nuytten