Audiovisuele Kunsten

Audiovisuele Kunsten is een optie binnen de Beeldende Kunsten. Het is een artistieke en theoretische richting binnen de dubbele finaliteit (D/A). In deze richting wordt in de eerste plaats voorbereid op verder studeren, maar het sluit de arbeidsmarkt niet uit.    

We bieden een evenwicht tussen ateliermomenten, algemene theoretische vakken en kunst- en cultuur-beschouwende vakken aan. In deze richting krijgen leerlingen de vrijheid om te experimenteren met alle mogelijke media. 

In de derde graad worden de doelen van de Beeldende Kunsten van de tweede graad verder uitgediept en wordt er gewerkt met diverse beeld- en audiovisuele vormgevingsmiddelen, technieken en materialen. 

Doelgroep
Ben je gefascineerd door de alomtegenwoordigheid van het beeld in deze tijden met speciale aandacht voor de nieuwste digitale ontwikkelingen en haar toepassingen? Binnen deze optie Audiovisuele Kunsten kan je experimenteren met geluid en muziek, bewegend beeld, beeld en geluid, en op een creatieve wijze de digitale mogelijkheden op een kritische wijze aftasten. De digitale middelen zijn grenzeloos, maar tegelijk leer je hier een kritische en verbeeldende ingesteldheid te ontwikkelen waarbij je soms moet herbronnen in de old school analoge middelen en hun geschiedenis. 

Leertraject
In het vijfde jaar van deze studierichting ga je op ontdekkingstocht langs verschillende creatieve technieken en werkprocessen. Je maakt kennis met diverse media, waaronder zowel analoge als digitale fotografie, bewegend beeld, geluidskunst, storytelling, internetkunst, Adobe, 2D en 3D. Deze technieken kunnen zowel handmatig als digitaal aan bod komen, waarbij je gebruik maakt van de gangbare softwarepakketten. 

In het zesde jaar leer je om autonoom te werken en een eigen onderzoek af te ronden en te presenteren.  

Atelierwerking 
In het atelier werk je aan een artistiek proces of concept, waarbij je gebruik maakt van de diverse digitale beeld- en vormgevingselementen. Dat doe je door zowel te experimenteren als door diepgaande studie. 

In de Beeldende Kunsten in het algemeen speelt waarneming een centrale rol. Om je expressief vermogen te vergroten en beeldend werk te creëren, is het belangrijk om te communiceren via schetsen en tekeningen. Het schetsboek is daarbij een onmisbaar werkinstrument. Het documenteert niet alleen je werk, maar ook je artistieke ontwikkeling en fungeert als dagboek waarin je je werkproces aanvult met opzoekingswerk, inspiratiebronnen en ideeën. In alle ateliers staat het schetsboek als procesmatig werkinstrument centraal. Het wordt gezien als een belangrijk communicatiemiddel dat de evolutie tijdens jouw leertraject weerspiegelt. Je wordt daarbij ondersteund door een team van leraren met elk hun eigen specialiteiten in zowel audiovisuele als beeldende kunsten. 

In het atelier wordt de leerstof die je bij kunstbeschouwing hebt opgedaan geïntegreerd, en verwerkt, zodat je inzicht krijgt in de ontwikkeling van de kunsten en je kritisch inzicht ontwikkelt, broodnodig om authentiek met je twee benen in de digitale wereld te staan. Het begrijpen van historische en maatschappelijke verbanden is hierbij essentieel. 

Huiswerk 
Tijdens de atelieruren op school krijg je ook thuisopdrachten om je voor te bereiden op de volgende sessie of om de inhoud te verwerken. Het is ook een kans om ideeën te onderzoeken en creatief te experimenteren. We gaan ervan uit dat je hiervoor wekelijks voldoende uren inplant, afhankelijk van je evolutie. De opdrachten komen bovenop het studiewerk voor andere vakken. 

Evaluatie 
Je wordt niet alleen beoordeeld op je beeldende vaardigheden, maar ook op hoe je beeldende ideeën zich ontwikkelen in een procesmatig leerproces. Het is essentieel om een sterke persoonlijke betrokkenheid bij je eigen creatieve proces en dat van anderen te tonen en te leren communiceren naar de toeschouwer. Evaluatiemomenten vinden plaats via groepsbesprekingen of individueel tijdens verschillende projectfasen en jury’s. Je ontvangt rechtstreekse feedback gericht op zelfsturing en het bevorderen van zelfontplooiing in jouw groeiproces. Gedurende het schooljaar zijn er geplande jury’s waarbij de atelierleerkrachten gezamenlijk het leerproces en het werk van de voorgaande periode evalueren. Deze evaluatie komt vervolgens terug in de rapporten. 

LESSENTABEL 5 en 6 AvK
Audiovisuele Kunsten

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
1uNatuurwetenschappen
2uEngels
2uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
3uNederlands
2uWiskunde
2uKunstbeschouwing
2uAudio en Media
1uKunststromingen
4uWaarneming
11uAtelier
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
geïntegreerdFinancieel Economische Vorming
36u