Vrije Grafiek

Vrije Grafiek is een optie binnen de opleiding genaamd Beeldende Kunsten. Het is een studierichting met dubbele (D/A) finaliteit. In deze richting wordt in de eerste plaats voorbereid op verder studeren,  maar het sluit de arbeidsmarkt niet uit.    

We bieden een evenwicht aan tussen ateliermomenten, algemene theoretische vakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken. In deze richting krijgen leerlingen de vrijheid om te experimenteren met alle mogelijke media. 

In de derde graad verbreden en verdiepen we de doelen uit de Beeldende Kunsten van de tweede graad en leren we verder omgaan en experimenteren met alle mogelijke beeld- en vormgevingsmiddelen. 
 
Doelgroep 
Deze optie is voor jou als je gefascineerd bent door het beeld in al zijn vormen, net zoals alle andere richtingen binnen de Beeldende Kunsten. Via het beeldende domein krijg je een zeer volwaardige vorming. 

Beter nog, we spreken niet alleen je intellectuele vermogens aan, maar stimuleren ook je creatieve mogelijkheden. Jouw creativiteit zal jou binnen de huidige snel evoluerende maatschappelijke context een voorsprong geven in een creatieve opleiding waar een kritische geest en onafhankelijkheid belangrijk zijn. 

Nieuwsgierigheid, intellectuele honger, zin voor experiment en out-of-the-box-denken zijn in onze opleiding bijna een vereiste. We bieden jou de mogelijkheid om te creëren, maken en vorm te geven met alle mogelijke analoge en digitale middelen die beschikbaar zijn. 

Specifiek voor de Vrije Grafiek kunnen jongeren hier beeldende kunst onderzoeken en experimenteren met grafiek in al zijn facetten en hun eigen artistieke werk creëren.

Leertraject
In het vijfde jaar word je begeleid in een ontdekkingstocht langs verschillende grafische technieken en creatieve werkprocessen. Technieken die o.a. worden aangeboden zijn (analoge) zeefdruk, linosnede, droge naald, ets, fotogravure, …. Het vlakke beeld wordt ook ruimtelijk opengetrokken. Het (re)produceerbare beeld is telkens het uitgangspunt. Bij het digitale luik leer je de gangbare softwarepakketten te gebruiken.  

In het zesde jaar zal jij je voornamelijk focussen op autonoom onderzoek en presentatie in het kader van jouw eindproef. 

Werking
Deze richting biedt een evenwicht tussen van ateliermomenten, algemene theoretische vakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken, waarbij we jullie de vrijheid geven om te experimenteren met alle soorten media. 

Waarneming in al haar aspecten neemt een belangrijke plaats in de richtingen van de Beeldende Kunsten. Communiceren via schetsen en tekeningen is één van de basisvaardigheden om jouw expressief vermogen te vergroten en tot beeldend werk te komen. Het documenteren van je eigen werk en je artistieke ontwikkeling doe je o.a. aan de hand van je schetsboek. Het schetsboek staat daarbij als procesmatig werkinstrument centraal in alle ateliers. Het is een “dagboek” waarin je jouw werkproces aanvult met opzoekingswerk, inspiratiebronnen en artistieke ideeën. Als belangrijk communicatiemiddel weerspiegelt het schetsboek de evolutie tijdens jouw leertraject. 

Je wordt ondersteund door een team leraren, elk met hun eigen beeldende specialiteiten. 

De inhoud van de lessen kunstbeschouwing wordt ook geïntegreerd in het atelier. Hier krijg je inzicht in de ontwikkeling van de kunsten, het helpt je om de nodige historische en maatschappelijke verbanden te leggen en ontwikkelt je kritisch inzicht. 

Ook vanuit je eigen motivatie verdiep je jezelf in kunst en cultuur uit het heden en het verleden. Ook dit proces wordt gedocumenteerd in je schetsboek.   

Huiswerk 
Tijdens de atelieruren op school krijg je ook thuisopdrachten om je voor te bereiden op de volgende sessie of om de inhoud te verwerken. Het is ook een kans om ideeën te onderzoeken en creatief te experimenteren. We gaan ervan uit dat je hiervoor wekelijks voldoende uren inplant, afhankelijk van je evolutie. De opdrachten komen bovenop het studiewerk voor andere vakken. 

Evaluatie  
Onze evaluatie is gebaseerd op je beeldende vaardigheden én op de wijze waarop je beeldende ideeën vorm krijgen in een leerproces. Om het in een oneliner te vatten: het doel is ondergeschikt aan de weg ernaartoe. 

Een grote persoonlijke betrokkenheid bij het creatief proces van jezelf en anderen tonen en het leren communiceren naar de toeschouwer zijn essentieel.  

We evalueren op verschillende manieren, zowel in groepsverband als individueel. Hierbij maken we gebruik van zowel permanente evaluatie als vaste evaluatiemomenten zoals jury’s. Je krijgt steeds rechtstreekse feedback met een focus op zelfsturing en het bevorderen van zelfontplooiing binnen jouw groeiproces. 

Deze evaluatie komen terecht in de rapporten waar je niet cijfermatig wordt beoordeeld. 

LESSENTABEL 5 en 6 VG
Vrije Grafiek

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
1uNatuurwetenschappen
2uEngels
2uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
3uNederlands
2uWiskunde
2uKunstbeschouwing
2uAudio en Media
1uKunststromingen
4uWaarneming
11uAtelier
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
geïntegreerdFinancieel Economische Vorming
36u