Auteursarchief: admin

2023-2024: Inschrijven in Sint Lukas Kunsthumaniora 

  • 13/05/2023 van 14u tot 17u: Infomoment en tentoonstelling op school, mogelijkheid om reeds kennis te maken met de school, de leerkrachten, de gebouwen en de richtingen en nadien over te gaan tot adviesgesprek 
  • 30/05/2023 09u Mogelijkheid tot vraag tot inschrijving 
  • Nog plaats? Na het adviesgesprek van 31/05/2023 kan er eventueel overgegaan worden tot de officiële inschrijving 
  • Geen plaats? U komt terecht op de wachtlijst en de school contacteert u van zodra er plaats is 
  • 31/05/2023: Mogelijkheid tot vraag tot inschrijving en adviesgesprek 

Extra info:  

Een adviesgesprek? Je kiest voor een inschrijving in een kunstschool, daarom nodigen we je uit voor een adviesgesprek om naar je motivatie voor het kunstonderwijs te peilen. Om een goede indruk te maken, neem je best beeldend werk mee naar het adviesgesprek bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, ruimtelijk werk, film, …  

Eindejaarstentoonstelling —-> Save the date > 01/07/2023  

Vragen? Contacteer ons via inschrijvingen@sintlukas.brussels VEILINGAVOND 25/6 -> uitbouw kunstbib

Aan alle oud-leerlingen, leerlingen, ouders, oud-leerkrachten en sympathisanten die Sint-Lukas Kunsthumaniora een warm hart toedragen:

Wees welkom op onze allereerste VEILINGAVOND op zaterdag 25/6…!

Veilingavond -> kunstbib

Om 17u kan je genieten van ons buffet met hartige hapjes allerhande.

Om 18u30 start de kunstveiling van werken van leerlingen, oud-leerlingen, collega’s en oud-leerkrachten.

Neem alvast een kijkje in de voorlopige veilingscatalogus.

Waar doen we dit allemaal voor? Sinds de verbouwing is het kloppende hart van de school, namelijk de bibliotheek waar alle leerlingen altijd terecht konden ter inspiratie, wat onder de radar verdwenen. Corona deed er verder geen goed aan maar nu, eindelijk, willen we onze inspiratieplek nieuw en kunstzinnig leven inblazen. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig!

Alle inkomsten gaan met andere woorden naar de uitbouw van onze kunstbib.

Iedereen is welkom!

Marie wint de Pukkel Plunk!

We zouden het bijna vergeten maar 3 van de 6 genomineerden voor de Pukkel Plunk-stripprijs waren leerlingen van Sint-Lukas Kunsthumaniora. Proficiat aan alle drie! Maar extra proficiat aan Marie Zamora Alvarez die de Pukkel Plunk mee naar huis mocht nemen. (Ze was zelf te laat op de prijsuitreiking maar Yannick Pelegrin – zelf ex-winnaar van de Plastieken Plunk én ex-leerling van Sint-Lukas – mocht het beeldje heel eventjes koesteren)

Meer info over de Pukkelplunk op de site van Pulp Deluxe

Wil je het werk van Marie, Marta, Yuna,… ontdekken dan kan je het boek ‘ONTDEKKINGEN’ altijd ontlenen in de Bib Sophia of in onze eigen schoolbibliotheek. Of neem een kijkje op de blog van AO. Binnenkort wordt trouwens opnieuw een bundel met beeldverhalen voorgesteld in de Bib. De originele tekeningen zullen er eveneens te zien zijn.

Cover ‘geluk of ongeluk’ met als thema filosofie met werk van de leerlingen van 4AO

Infoavond voor 1A op 22 februari 2022

Instagram Sint-Lukas Kunsthumaniora

Op 22 februari staat er een infoavond gepland voor ouders en leerlingen met interesse om hun kind in te schrijven in het 1ste middelbaar in onze school. Deze zal stipt om 19u starten. Op deze infoavond geven wij uitleg over de algemene werking van onze school en wordt de specifieke werking van het 1ste middelbaar toegelicht. Gezien de stijgende coronacijfers zal deze infoavond digitaal doorgaan per graad. U dient zich op voorhand in te schrijven en krijgt ten laatste op 22 februari de zoomlink doorgestuurd van de gekozen graad.

Dit kan via dit formulier: Digitale infoavond

#ikwilkunnen

Op 17 maart voert het kunstonderwijs in heel Vlaanderen actie…

Hart voor onderwijs + Kunstgroep + Sint-Lukas Kunstschool Brussel

Door de hervormingen in het onderwijs en de invoering van de nieuwe eindtermen wordt het basispakket veel zwaarder. Dit gaat ten koste van het aantal uren kunstvakken dat hierdoor zal dalen. We willen als kunstschool onze eigenheid en die van onze studierichtingen bewaren.

We zijn niet tegen de lat hoger leggen maar wel tegen eenheidsworst!

Volg zeker onze actie op onze Facebook- en Instagrampagina.

Kunst is het hart van het Kunstonderwijs

Aan wie het aanbelangt

Jullie hebben vast gehoord over de modernisering van het secundair onderwijs die al jaren boven ons hoofd hangt. Nu de Vlaamse regering deze vernieuwing uitrolt stellen we vast dat de kunst-secundaire scholen in een keurslijf worden gedwongen die hun werking in gevaar brengt. Het zou wel eens best gedaan kunnen zijn met de Sint Lukas Kunsthumaniora zoals we haar al decennia kennen. Het geroemde pedagogisch project Sint Lukas waarvan jullie de vruchten plukten en dat gekenmerkt werd door een humane en geïndividualiseerde benadering, door inzet op creativiteit en beeldende talenten, door nadruk op oorspronkelijkheid en zelforganisatie is in gevaar. Alle kunst-secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel, waaronder onze school zijn in een staat van paraatheid om te trachten een aantal maatregelen terug te schroeven. Die nieuwe maatregelen gaan concreet over het reduceren van kunstvakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken ten voordele van STEM-vakken als wiskunde en natuurwetenschap. Het hoeft geen betoog om te zien dat daardoor onze werking danig in gevaar komt voor de toekomstige generaties van leerlingen.

Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Toen de founding fathers de Sint Lukas Kunsthumaniora Brussel boven de doopvont hielden en volop inzetten op kunstvakken hadden ze een volwaardige ‘vorming’ voor ogen naar analogie met de meer traditionele richtingen als Latijn of wiskunde-wetenschappen. Ze wilden een humaniora realiseren die appelleerde aan beeldend, poëtisch en creatief ingestelde jongeren. Het handhaven van zo’n kunst-secundaire school wordt ons nu onmogelijk gemaakt. Het ziet er zelfs naar uit dat we hoogstens een ‘kunsthumaniora light’ uit de brand kunnen slepen, een te smalle sokkel om ons pedagogische project Sint-Lukas op te bouwen. Dit pedagogisch model behelst een menselijke humaniora die het beeld en de kunst aangrijpt om een vorming ten volle te realiseren. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van creatieve, poëtische en beeldende vermogens. Het accent ligt er minder op reproductie en méér op oorspronkelijkheid, minder op volgzaamheid en méér eigenzinnigheid. Een type humaniora dat haar deugdelijkheid duidelijk bewezen heeft en precies die kwaliteiten promoveert die Vlaanderen hard nodig heeft in deze tijden.

Vandaar onze oproep. We willen beroep doen op jullie netwerken en relaties die misschien tentakels tot in de politieke wereld hebben. De bedoeling is om te reageren. Wellicht zijn er verschillende onder jullie die beslagen zijn in social media campagnes om een reactie op te zetten die breder gedragen wordt.