Kunst is het hart van het Kunstonderwijs

Aan wie het aanbelangt

Jullie hebben vast gehoord over de modernisering van het secundair onderwijs die al jaren boven ons hoofd hangt. Nu de Vlaamse regering deze vernieuwing uitrolt stellen we vast dat de kunst-secundaire scholen in een keurslijf worden gedwongen die hun werking in gevaar brengt. Het zou wel eens best gedaan kunnen zijn met de Sint Lukas Kunsthumaniora zoals we haar al decennia kennen. Het geroemde pedagogisch project Sint Lukas waarvan jullie de vruchten plukten en dat gekenmerkt werd door een humane en geïndividualiseerde benadering, door inzet op creativiteit en beeldende talenten, door nadruk op oorspronkelijkheid en zelforganisatie is in gevaar. Alle kunst-secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel, waaronder onze school zijn in een staat van paraatheid om te trachten een aantal maatregelen terug te schroeven. Die nieuwe maatregelen gaan concreet over het reduceren van kunstvakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken ten voordele van STEM-vakken als wiskunde en natuurwetenschap. Het hoeft geen betoog om te zien dat daardoor onze werking danig in gevaar komt voor de toekomstige generaties van leerlingen.

Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Toen de founding fathers de Sint Lukas Kunsthumaniora Brussel boven de doopvont hielden en volop inzetten op kunstvakken hadden ze een volwaardige ‘vorming’ voor ogen naar analogie met de meer traditionele richtingen als Latijn of wiskunde-wetenschappen. Ze wilden een humaniora realiseren die appelleerde aan beeldend, poëtisch en creatief ingestelde jongeren. Het handhaven van zo’n kunst-secundaire school wordt ons nu onmogelijk gemaakt. Het ziet er zelfs naar uit dat we hoogstens een ‘kunsthumaniora light’ uit de brand kunnen slepen, een te smalle sokkel om ons pedagogische project Sint-Lukas op te bouwen. Dit pedagogisch model behelst een menselijke humaniora die het beeld en de kunst aangrijpt om een vorming ten volle te realiseren. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van creatieve, poëtische en beeldende vermogens. Het accent ligt er minder op reproductie en méér op oorspronkelijkheid, minder op volgzaamheid en méér eigenzinnigheid. Een type humaniora dat haar deugdelijkheid duidelijk bewezen heeft en precies die kwaliteiten promoveert die Vlaanderen hard nodig heeft in deze tijden.

Vandaar onze oproep. We willen beroep doen op jullie netwerken en relaties die misschien tentakels tot in de politieke wereld hebben. De bedoeling is om te reageren. Wellicht zijn er verschillende onder jullie die beslagen zijn in social media campagnes om een reactie op te zetten die breder gedragen wordt.