#ikwilkunnen

Op 17 maart voert het kunstonderwijs in heel Vlaanderen actie…

Hart voor onderwijs + Kunstgroep + Sint-Lukas Kunstschool Brussel

Door de hervormingen in het onderwijs en de invoering van de nieuwe eindtermen wordt het basispakket veel zwaarder. Dit gaat ten koste van het aantal uren kunstvakken dat hierdoor zal dalen. We willen als kunstschool onze eigenheid en die van onze studierichtingen bewaren.

We zijn niet tegen de lat hoger leggen maar wel tegen eenheidsworst!

Volg zeker onze actie op onze Facebook- en Instagrampagina.