Beeldende Audiovisuele Vorming

Beeldende Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen leren verschillende technieken en materialen kennen waarmee concepten of inhouden voorgesteld worden, zowel in het vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Daarnaast maken ze kennis met fotografie, film, video, geluid en montage.

Leerlingen Beeldende en Audiovisuele Vorming hebben een structurerende, analytische geest en tonen inzicht in complexe leerinhouden. Ze hebben een goede studiemethode die gepaard gaat met een sterke motivatie. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen tussen leerinhouden, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn sterk in het visueel-ruimtelijke structureren en creëren. Ze kijken conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden. Ze verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de audiovisuele- en beeldende kunst. Ze zijn artistiek aangelegd en tonen interesse in de hedendaagse audiovisuele beeldcultuur, fotografie, het gebruiken van een camera en een geluidsinstallatie, de nieuwste digitale technieken en montage van beeld en geluid. De leerlingen willen zich artistiek-creatief uitdrukken en tonen een grote persoonlijke betrokkenheid bij het creatief proces van zichzelf en anderen. Het groeien van de zelfstandigheid en de ontwikkeling van hun persoonlijkheid zijn belangrijke werkpunten voor de leerlingen binnen het pedagogisch project.

LESSENTABEL 3 Beeldende Audiovisuele Vorming:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
3uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
3uNatuurwetenschappen
4uWiskunde
2uKunstbeschouwing
1uGeïntegreerd kunstvak (audio)
9uBeeldende en audiovisuele vorming
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend leerplan (persoonsvorming)
34u