Beeldende Audiovisuele Vorming

Wat is BAVV?   

Beeldende en Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast een doorspekt rooster aan theoretische vakken volg je een aantal beeldende en audiovisuele ateliermomenten. Een flinke portie zelfredzaamheid aan de dag brengen, betrokkenheid tonen en kritisch denken zijn belangrijke kenmerken waarin je je kan terugvinden.  

Je maakt kennis met fotografie, film, video, tekenvaardigheden en grafische vormgeving.  
Met al deze technieken en materialen leer je een idee of concept voorstellen, zowel tweedimensionaal alsook ruimtelijk. Studies naar vorm, ruimte, kleur, compositie en techniek onderbouwen jouw werkproces om zo tot een eigen beeldende taal te komen. Je gebruikt hiervoor o.a. beeldmontage, fotobewerkingsprogramma’s, en allerlei andere digitale- en studiotechnieken. Hierbij word je ondersteund door een team leraren, elk met hun eigen specialiteiten in tekenen, grafisch ontwerp, fotografie, film en geluid.   

Atelierwerking
  

Het schetsboek staat centraal in elk atelier omdat het een procesmatig werkinstrument betekent. Tekenen (waarnemingstekenen, documentair tekenen en ontwerpschetsen) en leren communiceren via schetsen is één van de basisvaardigheden om jouw beeldend vermogen te vergroten en dient als basis om in een volgende fase tot beeldend audiovisueel werk te komen. Gaandeweg vul je jouw schetsboek voortdurend aan met opzoekingswerk, inspiratiebronnen en allerlei artistieke ideeën die je aanvult n.a.v. tentoonstellingsbezoeken of filmvertoningen.
  

Je leert conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden kijken en deze analyseren. Het vak kunstbeschouwing helpt je hierbij om de nodige verbanden te leggen, kritisch inzicht te ontwikkelen en logisch te redeneren. Ook vanuit een eigen motivatie verdiep je jezelf in kunst en cultuur uit heden en verleden. Je wordt hiervoor begeleid, maar we verwachten dat je dit ook zelfstandig opneemt. Zo schrik je er niet van terug om op regelmatige basis huiswerk te maken en plan je hiervoor gemiddeld 4u per week in, naast het studiewerk dat je voor andere vakken bijhoudt.  
(Bv. printwerk, materiaal verzamelen, concepten bedenken, schetsen maken, beelden onderzoeken en analyseren, uploadzones via Smartschool gebruiken,…).  
 
Bovendien betekent het schetsboek een belangrijk communicatiemiddel dat jouw evolutie mooi weerspiegelt. Zo oefenen we samen het leren communiceren en presenteren van eigen beeldend werk tijdens klassikale besprekingen en bouwen we dit op naar het presenteren voor een jury. Leren communiceren naar de toeschouwer is hierbij essentieel. De evaluatiemomenten gebeuren klassikaal en individueel. Je krijgt rechtstreekse individuele feedback, met een focus op zelfsturing. Twijfelen, hernemen en groeien behoren als vanzelf tot de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid. 

LESSENTABEL 3 en 4 BAvV
Beeldende Audiovisuele Vorming:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
3uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
3uNatuurwetenschappen
4uWiskunde
2uKunstbeschouwing
1uGeïntegreerd kunstvak (audio)
9uBeeldende en audiovisuele vorming
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend leerplan (persoonsvorming)
34u