Beeldende Audiovisuele Kunsten*

Binnen de Beeldende Audiovisuele Kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om diverse artistieke uitdagingen in het vlak en in de ruimte aan te gaan. Het accent binnen de Beeldende en Audiovisuele Kunsten ligt op storytelling, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast maken leerlingen kennis met audiovisuele kunst. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Daarnaast maken ze kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Ze onderzoeken het beeldende en audiovisuele via experiment en concrete opdrachten.

Leerlingen Beeldende Audiovisuele Kunsten zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om artistieke uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de audiovisuele- en de beeldende kunsten. De leerlingen tonen een brede interesse in kunst, taal en wetenschap. De leerlingen leren verbanden leggen en groeien in hun kritisch inzicht en logisch redeneren. Ze beschikken over een grote interesse in het studiegebied. Ze zijn artistiek aangelegd en hebben ruimtelijk inzicht en oog voor diverse beeldende en audiovisuele contexten. Ze willen uitdagingen aangaan in de objectieve studie en in de vrije expressie waarbij ze artistiek-technische vaardigheden en basistechnieken ontwikkelen. De leerlingen willen zich artistiek-creatief uitdrukken en tonen een grote persoonlijke betrokkenheid bij het creatief proces van zichzelf en anderen. Het groeien van de zelfstandigheid en de ontwikkeling van hun persoonlijkheid zijn belangrijke werkpunten voor de leerlingen binnen het pedagogisch project. 

LESSENTABEL 3 Beeldende en Audiovisuele Kunsten:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
2uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
2uNatuurwetenschappen
3uWiskunde
2uKunstbeschouwing
13uBeeldende en audiovisuele kunst
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
34u