Beeldende Audiovisuele Kunsten

Wat is BAvK?

Een kunstenrichting vereist een artistieke en theoretische motivatie. Naast een uitdagend pakket kunstvakken krijg je ook een uitgebreid aanbod aan taal- en wetenschapsvakken. 

We onderzoeken, experimenteren en creëren beeldende kunst en audiovisuele kunst. In de beeldende kunst komen 2D en 3D technieken aan bod: tekenen, schilderen, illustratief werken, assemblage, collage, boetseren, druktechnieken, … In de Audiovisuele kunst komen fotografie, film en geluid aan bod. 

In beide disciplines behandelen we beeldelementen zoals compositie, kleurcontrast, licht en schaduw, camerastandpunt, ruimte, lijn, vorm, … 

Atelierwerking 

Het schetsboek staat centraal in elk atelier. Het is een studieboek dat de evolutie van de leerling weerspiegelt.  

Tekenen (waarnemingstekenen, documentair tekenen en ontwerpschetsen) en leren communiceren via schetsen is een van de basisvaardigheden om beeldend vermogen te vergroten. 

De leerling wordt geprikkeld met kunsthistorische, culturele, actuele of vormelijke thema’s. Dat kan in de vorm van een uitstap, klassikaal beelden analyseren, zelfstandig onderzoek of samenwerking met het vak kunstbeschouwing. Hierdoor leert de leerling verbanden leggen, ontwikkelt kritisch inzicht en logisch redeneren. 

Vanuit deze prikkeling reiken de leerkrachten diverse technieken aan in functie van een concrete opdracht. Hiermee gaat de leerling vanuit experiment aan de slag. 

Voor deze richting verwachten een verregaand engagement en zelfstandigheid van de leerling. Hiervoor zal de leerling thuis minstens 6u per week voor atelier werken. (Bijv.: Materiaal verzamelen, onderzoek, werk plannen, opdrachten volgen, smartschool gebruiken, werk tijdig inleveren, …) 

We oefenen het leren communiceren over het eigen beeldend werk tijdens de lessen en we bouwen op naar het presenteren voor een jury. 

In het leerkrachtenteam van BAvK (Beeldende Audiovisuele Kunsten) staan verschillende leraars met elk hun specialiteiten. Gaande van grafisch ontwerp, grafiek, beeldhouwen, schilderen, tekenen, fotografie, film, geluid, … In deze richting werken we projectmatig waardoor deze specialiteiten met een wisselwerking samen komen.  

Storytelling (het overbrengen van een boodschap, verhaal, narratief) is een belangrijk onderdeel van deze richting. Zo kan ook een samenwerking ontstaan tussen leraars theorie en atelier bijvoorbeeld een animatiefilm (tekenen, film, geluidsmontage) en een taalvak om het verhaal uit te diepen. 

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, kritisch denken en de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid zijn belangrijke werkpunten voor de leerlingen binnen ons pedagogisch project. 

We trachten op verschillende niveaus te evalueren. Rechtstreekse feedback aan de leerling gebeurt mondeling tijdens de lessen. Dit kan individueel of in groep gebeuren. De focus ligt hier op motiveren, bijsturen en groeien. De eindevaluatie (per trimester) gebeurt op basis van een jury waar het werk van de leerling besproken wordt. 

LESSENTABEL 3 en 4 BAvK
Beeldende en Audiovisuele Kunsten:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
2uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
2uNatuurwetenschappen
3uWiskunde
2uKunstbeschouwing
13uBeeldende en audiovisuele kunst
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
34u