Beeldende Vorming

Als doorstroomgerichte studierichting biedt Beeldende Vorming een combinatie van artistieke en theoretische vakken. Naast de algemene theoretische vakken, krijg je ook een uitgebreid pakket aan kunst- en cultuurbeschouwende vakken en atelieruren. Tijdens deze atelierwerking werk je aan het onderbouwen van beeldende concepten en de ontwikkeling van je abstractievermogen. In het artistiek proces van de atelierwerking staan kritische zin, interpretatie, onderzoek en verbeeldingskracht centraal. Het resultaat is een stevige basis voor je verdere ontwikkeling en verdere studies.  

Doelgroep
De studierichting Beeldende Vorming is perfect voor leerlingen met een brede culturele interesse, van artistiek en historisch tot literair, filosofisch en wetenschappelijk. Deze opleiding is ideaal voor wie zich wil voorbereiden op verdere studies in het hoger (kunst)onderwijs. Naast een sterke studie-ethiek heb je ook een kritische geest en een verlangen om jezelf artistiek uit te drukken. Je werkt graag concepten beeldend uit en houdt ervan om domeinoverschrijdende verbanden te leggen. Je wil je beeldende manifesteren, je visie uitdragen en toetsen aan een bredere context en wil hierover in dialoog gaan met anderen. In deze opleiding heb je de kans om jezelf te laten groeien en zelfsturend te werken. Je kan de nodige inspanningen leveren en motivatie tonen voor het volledige pakket aan vakken 

Atelierwerking  
In de ateliers worden opdrachten gegeven die zich richten op de verbeelding, literatuur, filosofie, maatschappelijke context of concrete zintuiglijkheid. De opdrachten zoeken naar beeldende en conceptuele oplossingen die getuigen van kritisch onderzoek, persoonlijke betrokkenheid en theoretische inbedding.  

De neerslag van het werkproces vindt men terug in het schetsboek, documentatiemap, teksten en beeldende experimenten. Door deze werkwijze wordt de leerling gestimuleerd tot reflectie over de wereld. Het werk kan resulteren in verschillende vormen, zoals schilderijen, tekeningen, teksten, installaties, ruimtelijke werken, foto’s, video’s en meer. Er worden geen materialen of technieken vooropgesteld, en via regelmatige evaluaties wordt het werkproces en het bekomen ‘beeld’, evenals de theoretische onderbouwing en reflectie die het werk kan bieden, uitvoerig besproken. 

De lessen Beeldende Vorming beginnen in het 5de jaar met specifieke opdrachten waarbij leerlingen verschillende technieken en materialen gebruiken om zowel in het platte vlak als in de ruimte te werken. Hierbij leren ze over beeldaspecten zoals lijn, vorm, ruimte, kleur en compositie in relatie tot expressie, inhoud of boodschap. Door te experimenteren ontwikkelen ze hun eigen beeldende en conceptuele benaderingen. Dit proces vergroot het beeldend abstractievermogen en het inzicht in de relatie tussen expressie, inhoud of boodschap, beeldaspecten en techniek. Leerlingen leren procesmatig werken, documenteren en zien het belang van inhoudelijk onderzoek in het artistieke proces. Ze krijgen inzicht in het onderbouwen van concepten, beeldende uitwerkingen en ontwikkelen hun eigen beeldtaal.  

In het 6de jaar staat de GIP-werking centraal, waarbij leerlingen bewust nadenken over wat ze willen vertellen of maken en hoe ze dat kunnen doen. Hierbij staat de relatie tussen inhoud, vorm en medium centraal. Leerlingen zetten hun beeldende kennis, vaardigheden en inzichten in om vorm te geven aan een beeldend proces vanuit hun eigen identiteit en inhoud. Tijdens het atelier Waarneming ligt de nadruk op tekenen als middel om verbeelding en waarneming te visualiseren. 

Huiswerk 
Bij de atelieruren op school horen thuisopdrachten. Dit ter voorbereiding of verwerking van inhouden, maar ook om ideeën beeldend te onderzoeken en te experimenteren. De leerling heeft hiervoor gemiddeld 4u per week nodig, dit komt boven op het studiewerk dat je voor de andere vakken bijhoudt.   

Evaluatie 
Een sterke persoonlijke betrokkenheid bij je eigen artistieke proces en dat van anderen is van groot belang. Tijdens de evaluatie wordt gekeken naar het proces dat je hebt doorlopen, de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd en het eindresultaat van de opdrachten. Er wordt veel aandacht besteed aan het onderbouwen van keuzes, het hebben van kritisch inzicht en de mogelijkheid tot zelfevaluatie. Het geven en ontvangen van feedback en deelname aan evaluatiegesprekken zijn essentieel in het leerproces en dragen bij aan verdere ontwikkeling van kritisch denken en communicatievaardigheden met betrekking tot je eigen artistieke proces. Regelmatige reflectie en evaluatie van je eigen werk en dat van anderen, zowel mondeling als schriftelijk, helpen bij het verbeteren van je vermogen om te communiceren over je eigen artistieke proces en het ontwikkelen van kritisch denken. 

LESSENTABEL 5&6 BV
Beeldende Vorming:

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
3uNatuurwetenschappen
2uEngels
3uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
4u /+2u*Wiskunde
2uKunstbeschouwing
1uAudio en Media
1uKunststromingen
2u*Filosofie
8uBeeldende vorming
36u 
*keuze tussen 2u extra Wiskunde of 2u Filosofie