Beeldende Vorming

De Beeldende Vorming appelleert aan de leerling met een brede artistieke, historische, literaire, filosofische én wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het vrij grote theoretisch pakket wetenschappen en taal wordt verrijkt met een belangrijk aandeel cultuurvakken en atelier.
Aan de hand van atelieropdachten die geënt zijn op de verbeelding, de literatuur, de filosofie, de maatschappelijke context of concrete zintuiglijkheid, worden beeldende en conceptuele oplossingen gezocht die getuigen van een kritisch onderzoek, een persoonlijke betrokkenheid en een theoretische inbedding.
Dit onderzoek vindt men terug in schetsboek, documentatiemap, teksten en beeldende experimenten. Het atelier biedt de leerling de mogelijkheid en de noodzaak tot reflectie over de wereld.
De neerslag van de werkzaamheden kan vorm krijgen in een schilderij, tekening, tekst, installatie, foto, ruimtelijk werk, (video-)film, cd-rom en zo meer. Er worden geen materialen of technieken vooropgesteld.
Via regelmatige evaluatie worden het werkproces, het bekomen ‘beeld’, net als de theoretische reflectie die het werk kan bieden, uitvoerig besproken.

LESSENTABEL 5&6 BV:

+ Wijsgerige stromingen

+ Wiskunde

2u Godsdienst 2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde
3u Natuurwetenschappen 3u Natuurwetenschappen
2u Engels 2u Engels
3u Frans 3u Frans
1u Geschiedenis 1u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding 2u Lichamelijke Opvoeding
5u Nederlands 5u Nederlands
2u Wijsgerige stromingen
4u Wiskunde 6u Wiskunde

Artistieke Vorming

Artistieke Vorming

2u Esthetica 1u Muzikale opvoeding
2u Kunstinitiatie 2u Kunstinitiatie
8u Beeldende vorming 8u Beeldende vorming
36u 36u