Audiovisuele Vorming

Audiovisuele Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Naast een uitgebreid pakket aan algemene theoretische vakken krijg je een groot aantal kunst- en cultuur-beschouwende vakken en atelieruren. Op die manier krijg je een brede vorming aangeboden, zodat je na je middelbare school vele richtingen uit kan. 

Doelgroep 
Wie instapt in het vijfde heeft niet noodzakelijk voorkennis nodig. Wel liefde voor kunst, foto en film en de wil om dit op een dieper niveau te bestuderen. Je kijkt met een frisse, maar kritische bril naar hedendaagse media en staat ook open voor meer traditionele kunstenaars en vormen. Zo bouw je gaandeweg een bagage op, waar je ook uit kan putten voor je eigen werk. 

Je maakt kennis met fotografie, film/video en grafische vormgeving. Je leert jezelf uit te drukken in woord en vooral beeld. We gaan op stap met ons fototoestel of werken in de studio, waar je gaandeweg de verschillende mogelijkheden ontdekt. We bewerken beelden, ontwikkelen reeksen en zelfs een eigen fotoboek. We schrijven scenario’s, filmen onze eigen verhalen, gaan aan de slag met audio en montage… Zo leer je stap voor stap om de media naar je hand te zetten. Hierbij is techniciteit niet zozeer het doel, maar eerder een middel. We vertrekken vanuit de inhoud en zetten het materiaal en de software in om een (audio)visueel verhaal te vertellen.   

Gaandeweg ontwikkel je een eigen beeldende taal, waarmee je verder aan de slag gaat in het zesde jaar. Daar werken we telkens rond een thema, dat we dieper onderzoeken en waarbinnen je eigen werk creëert. Hierbij staan jouw verhaal en persoonlijke sterktes centraal. We bieden je een veilige plaats aan om jezelf te ontplooien, zodat je helemaal klaar bent voor het hoger (kunst)onderwijs.   

Atelierwerking 
In het atelier staat het zelfsturende onderzoek centraal. Dit betekent dat we je veel aanreiken, maar je ook zelf op zoek gaat. Dit is een onafgebroken proces, waarbij je wordt uitgedaagd om nieuwe zaken te ontdekken en je wereld te verruimen. Soms gebeurt dit onderzoek eerder intuïtief of toegepast, soms eerder grondig theoretisch, zoals bij het analyseren van films, fotografen of maatschappelijk thema’s die je boeien.   

In de kunsttheoretische vakken wordt deze kennis verder uitgebreid en verdiept. Tentoonstellingsbezoeken met context en naverwerking, muzikale opvoeding met onder andere focus op cinema, filosofische gesprekken… Je leert conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden en de ons omringende wereld kijken. Je verwerft nieuwe inzichten, leert anders te kijken, verbanden te leggen, kritisch te denken en logisch te redeneren.  

Huiswerk  
Je werk stopt echter niet bij de schoolpoort. Je verdiept jezelf in kunst en cultuur uit heden en verleden. Je wordt hierin begeleid, maar pakt dit ook zelfstandig aan. Voor het atelier ga je op pad met je fototoestel of maak je filmpjes op locatie. Je gaat met andere woorden een artistiek engagement aan, naast het studiewerk voor andere vakken.  

Evaluatie 
Je bent kortom gedreven om jezelf te ontplooien en bij te leren én om deze kennis te delen. Dialoog is dan ook een van de fundamenten binnen het atelier.  We oefenen samen het leren communiceren en presenteren van eigen beeldend werk, tijdens klassikale besprekingen en jurymomenten. Je krijgt uiteraard ook individuele feedback van de leerkrachten, zowel tijdens het proces als bij het rapport. Deze is per definitie constructief en gefocust op zelfsturing. Nadenken, aanpakken, leren en groeien als persoon en kunststudent. Dat is de basis van wat we doen.   

LESSENTABEL 5&6 AvV
Audiovisuele Vorming:

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
3uNatuurwetenschappen
2uEngels
3uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
4uWiskunde
2uKunstbeschouwing
2uAudio en Media
1uKunststromingen
1uFilosofie
8uAudiovisuele vorming
36u 
https://audiovisuelevorming.hotglue.me/
https://vimeo.com/derdegraadavv
https://soundcloud.com/audiovisuelevorming2021