Audiovisuele Vorming

  BLOG
Vimeo
Soundcloud

De Audiovisuele Vorming is een brede opleiding met een intensieve atelierwerking van zeven lesuren en een doortimmerd pakket theoretische vakken (wetenschappen, talen en cultuur). De zoektocht naar artistieke identiteit en voldragenheid loopt als een rode draad doorheen de atelierwerking.
Er wordt een grote zelfstandigheid van de leerling verwacht, waarbij studie, zelfonderzoek en open dialoog belangrijke sleutels zijn. Er wordt een ruim, maar gestroomlijnd kader geboden waarbinnen iedereen de kans krijgt zijn stempel te drukken. Dit kader wordt stelselmatig opengetrokken tot het punt waar de leerling is aangewezen op zichzelf en zijn beeldende kracht en discipline om uit het niets een unieke creatie op te trekken.
De atelierbegeleiders bieden een ruim audiovisueel pakket aan en vertrekken hierbij vanuit het hele beeldende veld. Experimenteren in de donkere kamer, fotografische, filmische en plastische studie, storyboards tekenen, ontwerpen, scenarioschrijven, conceptontwikkeling, beeldanalyse … Het zijn maar enkele pistes die we bewandelen op weg naar het uiteindelijke doel.

LESSENTABEL 5&6 AVV:

2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde
4u Natuurwetenschappen
2u Engels
3u Frans
1u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding
4u Nederlands
2u Wijsgerige stromingen
4u Wiskunde

Artistieke Vorming

2u Esthetica
2u Muzikale opvoeding
7u Audiovisuele vorming
36u