Architecturale Vorming

In de ateliers architecturale vorming wordt de conceptuele, functionele en constructieve logica – bij het ontwerpen en oprichten van een bouwwerk – aan een indringend onderzoek onderworpen. Dit observeren vormt de aanzet tot een architecturaal denken. 

Doelgroep
Als je gefascineerd bent door de wereld van architectuur, ruimtelijke vormgeving en kunst, zowel historisch als hedendaags, is deze richting wellicht iets voor jou. Naast deze onderwerpen, kan je ook inspiratie vinden in andere culturele disciplines, geestes- en positieve wetenschappen, natuur en landschap. Tijdens deze opleiding leer je hoe je architectuur, ruimtelijke vormgeving en artistieke uitingen kunt onderzoeken, bevragen, interpreteren en waarderen. 

Leertraject atelier 
Bij het verwerven van nieuwe ruimtelijke inzichten spelen diverse voorstellingsmethoden – zoals schaaltekeningen, perspectieven en ruimtelijke modellen – een belangrijke rol: je leert ze ‘lezen’, begrijpen en stapsgewijs zelf uitwerken. 

Cultuurstudie dient tot inspiratie bij het bedenken van creatieve plastische antwoorden op de soms concrete, soms conceptueel-abstracte vraagstelling(en) in vormstudieopdrachten. Je leert creatief omgaan met de compositie van ruimtelijke structuren die architecturale kwaliteiten kunnen bezitten. 

Bij het analyseren en creëren van kunst, maak je bewust gebruik van denkstrategieën en specifieke mogelijkheden van de kunsten om de zeggingskracht van je eigen werk te vergroten. Door het ontwikkelen van een breder referentiekader kan je jezelf verder verdiepen in de wereld van (ruimtelijke) kunst, architectuur en wetenschap. Zo kan je ontdekken hoe jouw eigen werk zich verhoudt tot deze disciplines. Dit helpt je om deze kunstuitingen te gebruiken als een springplank voor het ontwikkelen van jouw eigen concepten, ideeën en creaties. 

Daarbij hanteer je een begrippenkader en ontwikkel je de nodige vakterminologie. Je leert een onderbouwde mening te geven over de beleving, betekenis en functie van architectuur, ruimtelijke vormgeving en kunst. Door te tonen en te delen met anderen bouw je een verbindende relatie met een publiek op. Die relatie helpt je om verder de zoektocht naar kwaliteit te sturen en je kritische blik aan te scherpen. Zo leer je stap voor stap je individuele expressie te verruimen en aansluiting te vinden met een bredere, meer universele verbeeldingswereld. 

Huiswerk 
Naast de atelieruren op school zijn er ook thuisopdrachten die hierop aansluiten. Deze opdrachten bestaan uit zowel verwerking als voorbereiding. We raden je aan om thuis verder te (onder)zoeken, te experimenteren en ideeën te verkennen. We gaan ervan uit dat je hiervoor wekelijks een aantal uur inplant, afhankelijk van je voortgang. Deze opdrachten komen bovenop het studiewerk voor andere vakken. 

Evaluatie 
Een actieve betrokkenheid bij het creatieve proces, zowel bij jezelf als bij anderen, en het vermogen om te communiceren naar het publiek zijn van essentieel belang. Tijdens de verschillende stadia van de projecten en aan het einde van een opdracht of trimester vinden evaluatiemomenten plaats, zowel individueel als in groepsbesprekingen. Tijdens deze momenten krijg je directe feedback gericht op zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling. Gedurende het schooljaar zijn er ook jury’s gepland, waarbij de atelierleerkrachten het leerproces en het werk van de voorgaande periode samen evalueren. De resultaten van deze evaluaties worden opgenomen in de rapporten. 

LESSENTABEL 5 en 6 AV
Architecturale Vorming

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
4uNatuurwetenschappen
2uEngels
3uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
6uWiskunde
1uKunstbeschouwing
1uAudio en Media
1uKunststromingen
8uArchitecturale vorming
36u