Artistieke Opleiding

In het atelier van de derde graad Artistieke Opleiding wordt er gewerkt met een jaarthema. Hierrond worden opdrachten geformuleerd waarbinnen technisch, vormelijk en inhoudelijk onderzoek wordt verricht. De opdrachten hebben eveneens tot doel om via een procesmatige uitwerking de ziens- en denkwereld van de leerling open te trekken en de creativiteit te prikkelen.

Aan de opdrachten worden verschillende disciplines gelinkt:

  • grafisch (2D): computer, fotografie en druktechnieken.

  • ruimtelijk (3D): assemblage, maquette, display,…

De leerling denkt eerder uitvoeringsgericht. De opdrachten worden concreet geformuleerd en kunnen bijgevolg op een ‘directe’ manier worden benaderd. Door te creëren en te experimenteren zien ze nieuwe mogelijkheden en kunnen zo op verder onderzoek gaan. Kunst­initiatie speelt hierbij een ondersteunende rol. Er wordt sterk rekening gehouden met de in­teresses en mogelijkheden van de leerling en zijn persoonlijke evolutie. De begeleiding gebeurt dan ook individueel en gedifferentieerd.

LESSENTABEL 5&6 AO

5Ao

6Ao

2u Godsdienst 2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde
1u Natuurwetenschappen    
2u Engels 2u Engels
2u Frans 2u Frans
1u Geschiedenis 1u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding 2u Lichamelijke Opvoeding
3u Nederlands 3u Nederlands
2u Wiskunde 2u Wiskunde

Artistieke Vorming

Artistieke Vorming

3u Kunstinitiatie 3u Kunstinitiatie
3u Beeldende vorming 3u Beeldende vorming
8u Kunstambachten 9u Kunstambachten
4u Toegepaste beeldende vorming 4u Toegepaste beeldende vorming
2u Waarnemingstekenen 2u Waarnemingstekenen
36u   36u  

derde graad AO op Instagram