Architecturale Beeldende Vorming

Architecturale Beeldende Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. De leerlingen leren verschillende technieken en materialen kennen waarmee concepten of inhouden voorgesteld worden, zowel in het vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie. Daarnaast maken ze kennis met de basisprincipes van de architectuur, leren elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

Leerlingen Architecturale en Beeldende Vorming hebben een structurerende, analytische geest en tonen inzicht in complexe leerinhouden. Ze hebben een goede studiemethode die gepaard gaat met een sterke motivatie. Ze kunnen logisch redeneren en verbanden leggen tussen leerinhouden, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze hebben ruimtelijk inzicht en zijn sterk in het visueel-ruimtelijke structureren en creëren. Ze gaan conceptueel en abstraherend aan de slag. De leerlingen tonen een brede interesse in kunst, taal, wetenschap en geschiedenis. De leerlingen leren verbanden leggen en groeien in hun kritisch inzicht en logisch redeneren. Ze verdiepen zich in kunst en cultuur uit heden en verleden, vooral de architecturale en de beeldende kunst. Ze zijn artistiek aangelegd en hebben oog voor diverse beeldende en architecturale contexten. De leerlingen willen zich artistiek-creatief uitdrukken en tonen een grote persoonlijke betrokkenheid bij het creatief proces van zichzelf en anderen. Het groeien van de zelfstandigheid en de ontwikkeling van hun persoonlijkheid zijn belangrijke werkpunten voor de leerlingen binnen het pedagogisch project.

LESSENTABEL 3 Architecturale Beeldende Vorming:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
3uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
3uNatuurwetenschappen
5uWiskunde
2uKunstbeschouwing
9uArchitecturale en beeldende vorming
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend leerplan (persoonsvorming)
34u