Architecturale Beeldende Vorming

Wat is ArBV? 

 Architecturale Beeldende Vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze vormingsrichting biedt een groot pakket aan wetenschappelijke vakken, in evenwicht met architecturale en beeldende ateliermomenten.  

Voor wie? 

Je wilt jezelf artistiek creatief uitdrukken en beschikt over een analytische en leergierige geest. Je bent zelfredzaam en kan inzicht aantonen in complexe leerinhouden door logische en kritische verbanden te leggen. 

Leertraject atelier: 
Gaandeweg leer je verschillende technieken en materialen kennen waarmee concepten of inhouden worden voorgesteld. Je verwerft inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie om zo tot een eigen beeldende taal te komen. Daarnaast maak je kennis met de basisprincipes van de 
architectuur en leer je elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.  

Met (al) deze technieken, materialen en inzichten leer je conceptmatig en experimenteel, zowel tweedimensionaal alsook ruimtelijk werk te maken.  

Je wordt ondersteund door een team leraren, elk met hun eigen architecturale en beeldende specialiteiten. Versterkend met de atelierinhouden worden er regelmatig parallelwerkingen met wetenschappelijke vakken georganiseerd.  

Communiceren via schetsen en tekeningen is één van de basisvaardigheden om jouw expressief vermogen te vergroten en tot beeldend en architecturaal werk te komen. Het schetsboek staat daarbij als procesmatig werkinstrument centraal in alle ateliers. Het is een “dagboek” waarin je jouw werkproces aanvult met opzoekingswerk, inspiratiebronnen en artistieke of architecturale ideeën. Als belangrijk communicatiemiddel weerspiegelt het evolutie tijdens jouw leertraject. 
Je verwerkt er ook indrukken en documentatiemateriaal n.a.v. uitstappen en tentoonstellingsbezoeken in. Zo leer je conceptueel, abstraherend en kritisch naar beelden kijken en deze analyseren.  

Het vak kunstbeschouwing helpt je  om de nodige verbanden te leggen en kritisch inzicht te ontwikkelen. Ook vanuit een eigen motivatie verdiep je jezelf in kunst en cultuur uit heden en verleden. Je wordt daarbij begeleid, maar we verwachten dat je dit zelf zorgvuldig bijhoudt en opvolgt.  

Huiswerk? 

Bij de atelieruren op school komen thuisopdrachten. Dit ter voorbereiding 
of verwerking van inhouden, maar ook om ideeën te (onder)zoeken en creatief te experimenteren. Je plant hiervoor gemiddeld 
5u per week in, dit komt bovenop het studiewerk dat je voor de andere vakken bijhoudt. 

Evaluatie: 

Een grote persoonlijke betrokkenheid bij het creatief proces van jezelf en anderen tonen, en het leren communiceren naar de toeschouwer zijn essentieel. De evaluatiemomenten gebeuren middels groepsbesprekingen of individueel, dit tijdens verschillende stadia van de projecten. Steeds krijg je rechtstreekse feedback met een focus op zelfsturing en het bevorderen van zelfontplooiing binnen jouw groeiproces. 

Er zijn gedurende het schooljaar jury’s gepland waarbij de atelierleerkrachten samen het leerproces en al het werk van de voorgaande periode evalueren. Deze evaluatie komt in de rapporten. 

LESSENTABEL 3 en 4 ArBV
Architecturale Beeldende Vorming:

2uGodsdienst
2uLichamelijke Opvoeding
4uNederlands
2uEngels
3uFrans
1uAardrijkskunde
1uGeschiedenis
3uNatuurwetenschappen
5uWiskunde
2uKunstbeschouwing
9uArchitecturale en beeldende vorming
projectmatigMaatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
geïntegreerdICT
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend leerplan (persoonsvorming)
34u