Inschrijven

Inschrijvingen 2021-2022

Wettelijke info over inschrijvingen en de inschrijvingsdata kan u terugvinden op www.inschrijvininbrussel.be.
Wij schrijven niet in via deze website maar via onze school zelf.
Inschrijven voor volgend schooljaar is wettelijk pas mogelijk vanaf 10 mei (vanaf 7 mei voor de richting 1A). Voor inschrijvingen in het 2de tot en met 6de middelbaar is er voorrang voor leerlingen met minstens 1 Nederlandstalige ouder* in de periode van 10 mei tot en met 26 mei.  
Gezien de onderwijshervormingen worden alle richtingen in het 3de middelbaar herzien en hervormt. De vernieuwde richtingen kan terugvinden bij “studieaanbod”

Er worden digitale infoavonden voorzien per graad op;

03/05: 1ste graad  – 19u

04/05: 2de graad –  19u

06/05: 5de jaar – 19u

Er zal meer info over de school, alsook over de verschillende richtingen gegeven worden. Indien u wenst aan te sluiten voor dit digitaal infomoment kan u zich aanmelden voor het ontvangen van de zoomlink via deze LINK.

Onze inschrijfprocedure zal als volgt verlopen; 
Vanaf de startdatum van inschrijvingen (1A 7 mei, alle andere jaren 10 mei) zal hier een google form geplaatst worden: LINK
OPGELET: aanmeldingen die voor het startuur van 8u doorkomen worden automatisch verwijderd. 
Via deze google form kan u zich aanmelden voor een inschrijf-afspraak. Hier toetsen wij ook reeds af of u wenst gebruik te maken van voorrang als Nederlandstalige* ouder. Via de form verzamelen wij de volgorde van inschrijvingen, indien er sprake is van een wachtlijst volgen wij deze volgorde. Binnen de 2 werkdagen zal u een link gemaild worden om een afspraak vast te leggen in een soort van doodle. U kiest een afspraak en krijgt automatisch een bevestiging. Indien u wenst gebruik te maken van voorrang als Nederlandstalige* ouder dient u een afspraak te maken vòòr 27 mei. Op de digitale afspraak neemt u het laatste rapport, alsook werk mee van de leerling (bv tekeningen, schilderwerk, foto’s, filmpjes,…). Hiermee wordt getoetst of de gekozen richting de beste aansluiting is voor deze leerling of de interesse en motivatie misschien beter bij een andere richting past. Daarna worden de inschrijfpapieren ingevuld. Er zal gevraagd worden het verworven attest, de identiteitskaart en het rapport van juni binnen te brengen op ons secretariaat op ten laatste 2 juli. Hiervoor maakt u een afspraak via info@sintlukas.brussels

*Om recht te hebben op deze voorrang dient u 2 documenten in te leveren;
-Diploma of attest van 1 van beide ouders (bv Nederlandstalig diploma minstens SO, Nederlandstalig getuigschrift 6de jaar SO, SELOR-attest van voldoende kennis, bewijs minstens niveau Nederlands B2 of bewijs van 9 jaar regelmatige leerling in Nederlandstalig lager en secundair onderwijs)
-Bewijs verwantschap (bv kids-ID of geboorteakte of attest gezinssamenstelling)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meer info over onze school kan u vinden via onze eindejaarstentoonstelling, digitaal vertaald via volgende link; binnenskamers.sintlukas.brussels

OPGELET: de inschrijving is pas definitief nadat zowel de inschrijvingspapieren werden ingevuld + ondertekend en wij de attesten van de vorige school hebben ontvangen. Tot dan geldt de inschrijving als een aanmelding!