Toegepaste Beeldende Kunst

De artistieke vorming in deze studierichting omvat de basiselementen van het grafisch denken zoals waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld en ruimte-ervaring. Specifieke technieken en disciplines (zeefdruk, fotografie, linosnede, etsen, computer e.a.) worden hiervoor aangeboden.
De afdeling heeft een ‘open’ atelierstructuur, wat inhoudt dat leerlingen voor de realisatie van hun werk gebruik maken van de infrastructuur van verschillende ateliers.
Er wordt aan themawerking gedaan, dit is het kader waarbinnen de beeldende en algemene vorming opgebouwd wordt op een vakoverschrijdende en multidisciplinaire manier.

De vorming in de ateliers gebeurt op volgende manier:

  • studie, onderzoek en documentatie rond een opgegeven thema

  • benadering van het thema vanuit verschillende invalshoeken (kunsthistorisch, wetenschappelijk, enz.) in voorstudies en ontwerpen

  • kennismaking met en uitdieping van de aangeboden technieken

  • formuleren en uitwerken van eigen thema’s en opdrachten.

  • Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met:

  • de individuele evolutie

  • het totale proces (de studie en de uitwerking).

LESSENTABEL 5&6 TBK:

5Tbk

6Tbk

2u Godsdienst 2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde
1u Natuurwetenschappen
2u Engels 2u Engels
2u Frans 2u Frans
1u Geschiedenis 1u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding 2u Lichamelijke Opvoeding
3u Nederlands 3u Nederlands
2u Wiskunde 2u Wiskunde

Artistieke Vorming

Artistieke Vorming

2u Esthetica 2u Esthetica
2u Kunstinitiatie 2u Kunstinitiatie
12u Beeldende vorming 13u Beeldende vorming
4u Waarnemingstekenen 4u Waarnemingstekenen
36u 36u