Op zoek naar hulp

Jongeren Advies Centrum mishandeling/sexuele relaties/schoolproblemen/zwanger/moeilijkheden/weglopen/…

Druglijn drugs/wetgeving/opvang/…

Holebifoon holebi/sexualiteit/…

Jongerengids school/gezondheid/centen/rechten/vrije tijd/…

Awel pesten/vragen/schoolproblemen/mishandeling/…

Sensoa veilig genieten/praten over sex/aandoeningen/…

Tele-onthaal alle vragen en problemen/dag en nacht/…

Zelfmoordlijn preventie/praat er over/begrijpen/…

Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling