1e graad

De eerste graad legt de basis van een goede algemene vorming in het secundair onderwijs. Binnen die doelstelling vindt onze eerste graad zijn eigen karakter door twee kenmerken van het onderwijsconcept van Sint-Lukas.

  • Wij richten ons tot de leerling die aangesproken wordt door tekenen en expressie. Die invalshoek kiezen wij uit de overtuiging dat intuïtie, gevoel en expressie eigen zijn aan goede algemene vorming. Door die interesse heeft de leerling ook betere kansen om zich vlot in het secundair onderwijs in te leven en tot een positieve studiehouding te evolueren.
  • Het open schoolklimaat waarin de relatie leraar-leerling centraal staat. De individuele benadering en begeleiding van de leerling in klasverband worden hier benadrukt. Dit schept een sfeer van eenvoudige vertrouwelijkheid die unieke opvoedingskansen biedt. In deze optiek draagt de artistieke vorming van het eerste en tweede jaar bij tot een goed opvoedings­project voor de daartoe aangewezen leerlingen.

LESSENTABEL

1A

2 Artistieke Vorming

2u

Godsdienst 2u Godsdienst
2u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde
2u Natuurwetenschappen 1u Natuurwetenschappen
2u Engels
4u Frans 4u* Frans
* waarvan 1u remediëring
1u Geschiedenis 2u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding 2u Lichamelijke Opvoeding
5u Nederlands 4u Nederlands
2u Techniek 2u Techniek
5u* Wiskunde 5u* Wiskunde
* waarvan 1u remediëring * waarvan 1u remediëring

Artistieke Vorming

Artistieke Vorming

1u Muzikale opvoeding 1u Muzikale opvoeding
2u Kunstinitiatie
2u Plastische opvoeding
5u Beeldende vorming 6u Beeldende vorming
33u 34u