Beeldende & Architecturale Vorming

In de tweede graad is Beeldende en Architecturale Vorming een afdeling met een oriënterend karakter. De leerling krijgt er de kans kennis te maken met algemeen beeldende en architecturale aspecten en met een groot pakket theorievakken.
Door een brede interesse voor kunst, taal, wetenschap, geschiedenis… leert de leerling verbanden leggen en groeit hij in zijn kritisch denken.
De opdrachten in de kunstvakken prikkelen intuïtie en verbeelding zowel als de zin voor inzicht en kennis. Ze sturen zoveel mogelijk aan op een zelfstandig denken en handelen bij het ontwikkelen van een eigen visie en beeldtaal.

LESSENTABEL 3&4 BAV:

2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde
4u Natuurwetenschappen
2u Engels
3u Frans
2u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding
4u Nederlands
5u Wiskunde

Artistieke Vorming

1u Muzikale opvoeding
2u Kunstinitiatie
4u Architecturale vorming
4u Beeldende vorming
36u