Beeldende & Architecturale Kunsten

In de tweede graad Beeldende en Architecturale Kunsten wordt de leerling op de eerste plaats in het brede domein van het beeldende en architecturale georiënteerd. Praktisch gebeurt dit in de ateliervakken en theoretisch in kunstbeschouwende vakken zoals kunstgeschiedenis, kunstinitiatie en muzikale opvoeding.
De kennis, opgedaan in de verschillende ateliers, plus een aantal theorievakken (talen, wetenschappen…), zal ervoor zorgen dat de leerling aan het einde van de tweede graad klaar is om, vertrekkende van zijn mogelijkheden, een verantwoorde en gemotiveerde keuze te maken tussen de afdelingen van de derde graad.

LESSENTABEL 3&4 BAK

2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde
2u Natuurwetenschappen
2u Engels
2u Frans
1u Geschiedenis
1u Informatica
2u Lichamelijke Opvoeding
4u Nederlands
3u Wiskunde

Artistieke Vorming

1u Muzikale opvoeding
1u Kunstgeschiedenis
2u Kunstinitiatie
8u Beeldende en Architecturale vorming
4u Waarnemingstekenen
36u