Artistieke Opleiding

 

 BLOG

De Artistieke Opleiding biedt als artistieke vakken: waarnemingstekenen, beeldende vorming, toegepaste beeldende vorming en kunstinitiatie aan. Deze vakken omvatten: het bestuderen, onderzoeken, experimenteren en toepassen van diverse beeldende aspecten (zoals: lijn, kleur, compositie,…) en hun specifieke technieken (zowel twee- als drie-dimensioneel).
Bij het vak toegepaste beeldende vorming verwerft de leerling inzicht in de relatie tussen de beeldende middelen en een opgelegde boodschap.
In AO wordt projectmatig gewerkt. In diverse ateliers wordt eenzelfde thema, vanuit verschillende invalshoeken, uitgediept. Waar mogelijk wordt er gestreefd naar een wisselwerking tussen theorie- en kunst­vakken. De leerling onderzoekt het thema onder andere vanuit zijn eigen leefwereld en de snel veranderende maatschappij. Volgens zijn eigen ritme en mogelijkheden komt hij tot een persoonlijk kritisch onderzoek.
Elke leerling wordt hierin individueel begeleid, vertrekkende vanuit zijn eigenheid.
Leerlingen in AO komen doorgaans uit diverse studierichtingen, waardoor de klasgroep zeer heterogeen is.

LESSENTABEL 3&4 AO:

2u Godsdienst
1u Aardrijkskunde
1u Natuurwetenschappen
2u Engels
2u Frans
1u Geschiedenis
2u Lichamelijke Opvoeding
4u Nederlands
3u Wiskunde
Artistieke Vorming
1u Muzikale opvoeding
2u Kunstinitiatie
8u Beeldende vorming
4u Toegepaste beeldende vorming
3u Waarnemingstekenen
36u